Oferta

Realizujemy opracowania projektowe w w/w zakresie, zapewniamy jakość i terminowość wykonania. Dokumentacje wykonujemy zgodnie z prawem budowlanym, prawem wodnym oraz obowiązującymi przepisami w zakresie budownictwa.

Wartość cenowa opracowań jest efektem wspólnych negocjacji, uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a naszym biurem.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.