O Firmie

Grupa Projektowa DERING założona została w 1996 roku.

Zatrudnienie : kadra inżynieryjno-techniczna specjalizująca się w zagadnieniach budownictwa wodnego, ochrony środowiska, geotechniki, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, sytuacji uzdatniania wody.

Profil działalności:

 • Prace projektowe w zakresie budownictwa hydrotechnicznego:
  • Regulacja rzek i potoków
  • Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych
  • Budowle komunikacyjne
  • Budowle hydrotechniczne
  • Kanalizacja, oczyszczalnie ścieków
  • Zaopatrzenie w wodę, stacje uzdatniania wody
  • Zbiorniki wodne
  • Odwodnienia
  • Drenaże, stabilizacja skarp
  • Zabezpieczenia przeciwfiltracyjne;
 • Oceny stanu technicznego w zakresie budownictwa hydrotechnicznego;
 • Ekspertyzy budowlane w zakresie budownictwa hydrotechnicznego;
 • Nadzory inwestycyjne;
 • Wykonywanie Raportów oddziaływania inwestycji na środowisko;
 • Wykonywanie operatów wodnoprawnych;